چگونه كودكان زبان دوم را ياد مي گيرند

در 1970، پرستار اوائل دوران كودكي من به مادر آمريكايي مكزيكي مهاجرم توصيه كرد كه اسپانيايي صحبت كردن در خانه را با من متوقف كند. آنها نگران بودند، زيرا به عنوان يك كودك 2 ساله، من از لحاظ كلامي همانند همسالان نبودم. اين نگراني باعث شد مادر من فورا صحبت كردن به زبان اسپانيايي را با من متوقف كند.

من در اين تجربه تنها نبودم. (؛ Tabors ، 2008 اسپينوزا، 2008) در آن زمان، اين يك فرض رايج بود كه قرار گرفتن در معرض بيش از يك زبان كودكان را گيج مي كند و مي تواند به تأخير رشد منجر شود. تحقيقات در زمينه توسعه زبان دوگانه از سال 1970 بطور قابل توجهي رشد كرده است. اطلاعات مربوط به فرايند زبان دوگانه و مزاياي متعدد براي كودكان خردسال در حال حاضر بيشتر در دسترس هستند. تجربه من و تجربه بسياري از بچه هاي مهاجر ديگر اهميت به روز ساختن پدر و مادر را برجسته مي كند، تحقيقات با كيفيت بالا به طوري كه آنها مي توانند بهترين تصميم را براي فرزندان خود بگيرند.

چگونه كودكان زبان دوم را ياد مي گيرند؟

به طور كلي، دو روش وجود دارد كه در آن كودكان ممكن است زبان دوم را ياد بگيرند: به طور همزمان يا پيوسته.

آموزش همزمان زبان دوم

يادگيرنده هاي همزمان شامل كودكان زير سن 3 مي باشد كه در معرض دو زبان در يك زمان هستند. اين كودكان ممكن است كساني باشند كه در معرض يك زبان توسط پدر و مادر در خانه و يك زبان ديگر توسط ارائه دهندگان در برنامه دوران كودكي باشند. يادگيرنده هاي همزمان هم كودكان خردسالي هستند كه پدر و مادر هر كدام به زبان جداگانه با آنها را در خانه صحبت مي كنند (به عنوان مثال، مادر اسپانيايي با فرزند صحبت مي كند و پدر چيني با كودك صحبت مي كند).

قبل از 6 ماهگي، زبان آموزان به طور همزمان هر دو زبان را با نرخ مشابه ياد مي گيرند و يك زبان بيش از ديگري ترجيح نمي دهند. دليل اين است كه آنها سيستم هاي زبان را مجزا اما به همان اندازه قوي در مغز خود براي هر زباني كه بشنود مي سازند. اين سيستم جداگانه اجازه مي دهد كودكان بيش از يك زبان بدون گيج شدن را ياد گيرند. در واقع، مسيرهايي كه نوزادان در مغز خود براي هر زباني كه مي شنوند شكل مي دهند شبيه به مسيري است كه توسط كودكاني كه تنها در معرض زبان انگليسي هستند شكل مي گيرد.

در 6 ماه، كودكان شروع به فهميدن تفاوت بين زبان ها كنند و ممكن است شروع به ترجيح زباني كه بيشتر مي شنوند كنند. اين به اين معني است كه پدر و مادر بايد مراقب باشند كه به مقدار مشابه اي كودك را در معرض هر دو زبان قرار دهند. در غير اين صورت، كودكان ممكن است شروع به رها كردن واژگان زباني كه آنها كمتر در معرضش هستند كنند.

مزاياي شناختي رشد زبان همزمان

مزاياي شناختي بسياري براي كودكاني كه به طور همزمان در معرض بيش از يك زبان قرار دارند وجود دارد. به عنوان مثال، آنها فعاليت عصبي بيشتر و بافت متراكم تر در نواحي از مغز مربوط به حافظه، توجه، و زبان از زبان آموزان تك زبانه دارند. اين شاخص ها با نتايج مثبت شناختي بلند مدت براي كودكان در ارتباط است.

آموزندگان پيوسته ي زبان دوم

يادگيرندگان پيوسته شامل كودكاني كه با يك زبان آشنا شده اند، اما پس از آن نياز به يادگيري زبان دوم پيدا كرده اند مي شود. براي مثال زماني كه يك كودك غير انگليسي زبان وارد كلاس درس انگليسي مي شود.

بر خلاف يادگيري زبان به طور همزمان، يادگيري پيوسته ي زبان مي تواند در هر سني رخ دهد و مي تواند توسط عواملي مانند خلق و خو و يا انگيزه كودك را تحت تاثير قرار دهد.

چهار مرحله از آموزش زبان دوم بطور پيوسته

مرحله اول: استفاده زبان خانگي

براي چند روز اول، كودكان ممكن است در استفاده از زبان اول يا مادري خود حتي اگر ديگران آنها را درك نمي كنند پافشاري كنند.

مرحله دوم: دوره سكوت

پس از آنكه بچه ها متوجه مي شوند زبان اول آنها كار نمي كند، آنها وارد يك دوره سكوت كه در آن به سختي صحبت مي كنند و به شدت بطورغير كلامي براي برقراري ارتباط با ديگران وارد مي شوند. هر چه كودكان كوچكتر باشند، دوره سكوت ممكن است بيشتر به طول انجامد.

مرحله سوم: گفتار تلگرافي و فرمولي

كودكان شروع به صحبت كردن در زبان جديد و يا دوم مي كنند. در اين مرحله، آنها تنها حرف هاي كوچك مي زنند و يا كلمات ديگران را تكرار مي كنند.

مرحله چهارم: زبان سازنده

كودكان در حال حاضر آمادگي براي بيان افكار خود و ساخت جملات خود را دارند. در آغاز، اين جملات ممكن است بسيار ابتدايي و يا از لحاظ دستوري نادرست باشند؛ با اين حال، در طول زمان بهبود خواهد يافت.
Related image

پدر و مادر زبان آموزان بايد هوشيار باشند اگر فرزندانشان هر يك از رفتارهاي بالا (به عنوان مثال، دوره سكوت) را نشان نمي دهد. اين رفتارها براي كودكان كه در حال يادگيري زبان دوم هستند رايج است. همچنين، تحقيقات نشان داده است كه كودكاني كه شروع به يادگيري زبان دوم قبل از سن 6 يا 7 سالگي مي كنند بيشتر قادر به صحبت كردن با زبان جديد مانند زبان مادري هستند نسبت به كودكاني كه پس از سنين 6 يا 7 سالگي شروع كردند.

مزاياي متعدد آموزش بيش از يك زبان

تحقيقات به شدت از مزاياي دو زبانه بودن در سواد، رشد اجتماعي و شناختي پشتيباني مي كند. به عنوان مثال، كودكان دو زبانه عملكرد بهتري نسبت به كودكان تك زبانه، در مورد توانايي تحليلي، تشكيل مفهوم، انعطاف پذيري شناختي و مهارت هاي فرازباني دارند.

چگونه پدر و مادر مي توانند از رشد دو زبان پشتيباني كنند؟

. اطمينان حاصل شود كه محيط هاي كه در آن شما به كودكان زبان معرفي كرده ايد در حال پرورش است- آيا آن يك مدرسه، برنامه اوايل دوران كودكي، و يا خانه است.

. يك برنامه آموزشي انتخاب كنيد كه پذيرا و حامي يادگيري زبان دوم باشد .

. اگر كودك شما در حال يادگيري زبان دوم بطور پيوسته است، برنامه اي انتحاب كنيد كه اجازه مي دهد كودكان به ادامه يادگيري مفاهيم علمي در زبان مادري خود بپردازند بطوريكه آنها به تدريج زبان دوم يا زبان جديد را ياد بگيرند.

. داوطلب زمان و يا مهارت هاي خود در كلاس درس فرزندتان شويد. اين اجازه مي دهد زبان آموزان فرصت براي برقراري ارتباط در زبان خانه خود را در طول روز داشته باشند.

. واژگان و يا ريتم هاي مهد كودك در زبان مادري خود را به كلاس و يا معلم آموزش دهيد كه فرصت هايي را براي تمرين زبان دوم به همه كودكان گسترش مي دهد.

. براي اين احتمال كه كودكان به بي علاقگي در زبان مادري خود اظهار خواهند كرد آماده باشيد. از علاقه ي كودكان خود در حفظ زبان مادري خود با صحبت كردن با آنها در مورد اهميت رشد زبان دوگانه پشتيباني كنيد.

. فعاليت هاي سرگرم كننده خانواده محور بسازيد كه كه فرصت صحبت به زبان اصلي را مي دهد، مانند خواندن كتاب، خواندن ترانه، و يا بازي با هم.

. كودكان را به فعاليت هاي كه در آن تقاضا به صحبت در زبان خانگي بالاست بياوريد، مثل دور همي هاي خانوادگي.

پدر و مادر نقش مهمي در حمايت از توسعه زبان دوگانه فرزندان خود بازي مي كند. اين يك تصور غلط است كه كودكان فقط فراگيران "طبيعي" هستند كه بدون زحمت دانش زبان را ذخيره و حفظ مي كنند. توسعه زبان دوم نياز به تلاش آگاهانه، تقويت، و پشتيباني از والدين، معلمان، و اعضاي خانواده دارد.
فروشگاه اسباب بازي
اسباب بازي فكريادامه مطلب
نوشته شده توسط نوين ماركتينگ | ۲۶ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۶:۰۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

چگونه براي كودكان اسباب بازي انتخاب كنيم

انتخاب اسباب بازي براي كودكان ممكن است ساده به نظر برسد، اما با انتخاب درست و با دقت، اسباب بازي مي تواند فرصتي به كودك براي يادگيري چيزي ارائه دهد، اما همچنين مي تواند يك خطر جدي براي سلامت باشد. با مقدار زياد اسباب بازي هاي كودكان كه در دسترس مصرف كنندگان است، انتخاب اسباب بازي ها براي كودكان مي تواند گيج كننده و تهديد آميز باشد، اما وقتي شما مي دانيد چطور اسباب بازي ها را براي ارزش هاي آموزشي و سرگرمي به خوبي امنيت و دوام و ماندگاري و قيمت آن انتخاب كنيد، مي توانيد به سرعت اسباب بازي درست را براي كودك انتخاب كنيد. مراحل زير را براي فهميدن چگونگي انتخاب اسباب بازي ها دنبال كنيد .

مراحل

1- آنچه كودكان سنين مختلف را علاقه مند و جذب به ياد گيري مي كند .

. بچه ها و كودكان نو پا بطور مداوم با استفاده از حواسشان درباره ي دنياي اطرافشان ياد مي گيرند. اين دليليست كه آنها اسباب بازي ها را دوست دارند كه بتوانند لمسشان كنند، فشار دهند، هل دهند، بو كنند، ببينند و بشنوند. آنها رنگهاي روشن و صداهاي سرگرم كننده را پيدا مي كنند. در ضمن كودكان از اسباب بازي هايي كه مي توانند باز شوند، فشار داده شوند، توده شوند و يا ريخته شوند لذت مي برند .

. كودكان پيش دبستاني انرژي بسياري دارند و در زمان بازي از آن براي يادگيري مهارت هاي جديد استفاده مي كنند. آنها از نقاشي، رنگ رزي و ساختن چيزها لذت مي برند. آنها همچنين دوست دارند از تصوراتشان براي لباس پوشيدن، داستان ساختن و يا دعوا كردن با اسباب بازي هايشان استفاده كنند .

. كودكان بزرگتر بيشتر اسباب بازي هاي واقعي را دوست دارند كه قابل تشخيص از دنياي واقعي هستند. به زيورآلات يا فشن ، محصولات تلويزيوني يا مربوط به فيلم و يا موزيك كودكان فكر كنيد. همچنين ورزش در اين سن بسيار مهم مي شود و كودكان بسياري روي بازي يا فعاليت فيزيكي محبوب خود تمركز خواهند كرد.

2- مشخص كنيد براي چه رنج سني مي خواهيد اسباب بازي انتخاب كنيد .

3- تحقيق كنيد چه نوع اسباب بازي هايي مناسب چه گروه سني مي باشد .

. براي كودكان بالاي يك سال، اشياي رنگ روشن ; موبايل ها با اشياي پيوست شده كه مي توانند آويزان شوند چنانكه كودك مي تواند آن را ببيند ولي نمي تواند آنها را لمس كند ; اسباب بازي هاي نشكن، ترجيحا آنهايي كه صداي بشاش يا جيغ جيغ توليد مي كنند ; اسباب بازي و عروسك هاي قابل شست و شو با چشم هاي دوخته شده كه كودك نتواند قسمت هاي شل را ببلعد ; يا حلقه هاي مخروطي جمع شدني انتخاب كنيد. از اسباب بازي هاي با قطعات كوچك و مخصوصا جدا شدني به قسمت هاي كوچك يا شيشه اي يا چشم هاي دكمه اي ; لبه هاي تيز ; رنگ ها يا جنسهاي سمي ; اسباب بازي هاي با سيم بلند ; اسباب بازي هاي هل دادني يا كشيدني و بالن ها اجتناب كنيد .

. براي كودكان بين يك تا دو سال، كتاب هاي مصور روشن ساخته شده از پارچه يا چوب يا صفحات مقوايي ; آينه نه از جنس شيشه ; اسباب بازي هايي كه مي توانند تقيسم به قطعات بزرگ شوند ; آجرهاي خانه سازي ساخته شده از مقوا، پلاستيك يا فوم ; اسباب بازي هاي بي وزن براي حمام ; اسباب بازي هاي كوبيدني و رديف كردني و يا موزيكال را انتخاب كنيد ; از اسباب بازي هاي كوچك و اسباب بازي هايي با قسمت هاي كوچك كه مي توانند بلعيده شوند، اسباب بازي هاي با لبه هاي تيز و بالن ها دوري كنيد .

. اگر كودكان دو يا سه ساله هستند، اسباب بازي هاي خلاق مثل خمير بازي ; اسباب بازي هاي ماسه بازي ; مداد رنگي بزرگ ; پگ بورد با تكه هاي بزرگ ; كتاب هاي رنگي روشن با موزيك ; سازهاي موسيقي ساده ي كودكان ; ارابه يا ماشين هاي محكم و درشت كه بتوانند ازش بالا روند، برانند، يا هل دهند ; اسب گهواره اي كوچك ; توپ هاي ابري نرم و يا وسايل ساده ي پيراستن. از اسباب بازي هاي الكترونيكي يا سربي ; سه چرخه هاي بلندتر از 30.5 سانتي متر ; اجسام كوچك همانند تيله، مهره، سكه، ; اسباب بازي هاي لبه تيز يا اسباب بازي هايي با قطعات كوچك كه مي تواند برداشته شود و بالن دوري كنيد .

. براي كودكان سه و چهار سال، عروسك و لباس هايي كه پوشيدن ودراوردنشان راحت است، كاميون، تراكتور و قطار بدون برق ; توپ ; آجرهاي خانه سازي و بلوك هاي پلاستيكي به هم پيوسته ; واسباب بازي هاي خلاق مثل خمير بازي، مدادها و ماژيك هاي غيرسمي، كارت هاي دوخت را انتخاب كنيد. شما همچنين مي توانيد اسباب بازي هاي وانمودي مثل تلفن، ظروف محكم و درشت، لباس هاي پوشيدني ; كتاب ; پازل ; يا بازي هاي تخته اي ساده. اسباب بازي هاي الكترنيكي يا سربي، لباس هاي قابل اشتعال و يا اسباب بازي هايي با قطعات كوچك جداشدني يا لبه هاي تيز را انتخاب نكنيد .

.چهار تا پنج سالگي كودكان از بازي كردن با آجرهاي خانه سازي ; خاك رس مدل سازي ; رنگ هاي انگشت ; ست ساخت و ساز ; اسباب بازي هاي باطري خور ; عروسك ; شابلون ; كارت ها و بازي هاي تخته اي ; سازهاي موسيقي ساده ي كودكان ; كتاب ; پازل 9 تا 24 تكه ; دوچرخه كودكان با 20 اينچ چرخ ونيز چرخ كمكي و تجهيزات كوچك ورزشي.از اسباب بازي هاي الكترونيكي غير از باترييها ; جنس هاي سمي، روغني و يا قابل اشتعال ; بادبادك ساخته شده از پلي استر آلومينيومي ; اسباب بازي هاي پرتاب تير هاي تيز يا دارت و آتش بازي اجتناب كنيد .

. براي كودكان بين پنج تا هشت سال، اسكيت، سورتمه ودوچرخه با 24 اينچ چرخ ; پازل چند تكه ; بازي و دومينو ; بادبادك ; ست ابزار غير پيچيده ; ذره بين و آهن ربا ; اسباب بازي هاي باتريي ; عروسك ; دوربين كودكان ; ست چاپ و همچنين ست تمبر ; ابزار نقاشي و رنگ رزي و يا دوزندگي. از بادبادك هاي ساخت پلي استر آلومينيومي ; آتش بازي ; اسباب بازي هاي برقي بدون باتري ; اسباب بازي هاي شليك و پرتاب كننده و تفنگ سرپوش دار و ابزار لبه تيز دوري كنيد .

. براي كودكان بين هشت تا دوازده سال، اجناس هنري و صنعتي و سرگمي ; قطار برقي ; مدل هايي كه خودشان بتوانند بسازند ; ست ساخت و ساز ; دوچرخه 26 اينچ ; سازهاي موسيقي و يا تجهيزات ورزشي. از آتش باشي، تفنگ، ست شيمي، دارت و تيركمان اجتناب كنيد .

4- اسباب بازي هايي را براي كودكان انتخاب كنيد كه آنها را بدون ايجاد خطربراي سلامتي سرگرم كند. سعي كنيد اسباب بازي ها را با علايق كودك خود هماهنگ سازيد. براي مثال، اگر او عاشق اسب است، ميتوانيد يك اسب اسباب بازي براي بازي كردن بدهيد، و بعدا، زمانيكه او آماده ي اولين درس سوار كاري است، به او كلاه سوار كاري و چكمه دهيد .

5- با شور و شوق اسباب بازي ها را به كودكان خود دهيد. با كودك خود بشينيد همينطور شما مي توانيد با اسباب بازي جديد او باهم بازي كنيد. اين به كودك شما ياد خواهد داد كه اسباب بازي او و دنياي او جالب و دوست داشتني است .

براي خريد اسباب بازي  براي كودكان عزيزتان با بهترين كيفيت و قيمت به سايت ما سر بزنيد


فروشگاه اسباب بازي


ادامه مطلب
نوشته شده توسط نوين ماركتينگ | ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۳۲:۱۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

توصيه هاي خانگي در مورد زردي نوزادان


اگر شيردهي به نوزاد براي شما دشواراست،مي توانيد از يك متخصص در امر شيردهي كمك بگيريد.شير دادن را متوقف نكنيد شيرمادربهترين غذا براي شيرخواراست.زردي ممكن است در نوزاد شيرمادرخوار كمي بيش از نوزاد شيرخشك خوار طول بكشد كه مساله مهمي نيست.

در صورت زردي شديد ممكن است پزشك توصيه كند نوزاد را زير نور ابي قرار دهيد(نوردرماني).هرچند نور خورشيد به درمان زردي كمك مي كند اما توصيه نمي شود كه شما نوزاد را لخت كنيد و در معرض نور افتاب قرار دهيد.براي موثر بودن اين روش،بهتر است كه از لامپ هاي مخصوص نور درماني استفاده شود.در موقع نور درماني چشم و الت تناسلي نوزاد را بپوشانيد.توصيه مي شود در خصوص نور درماني در بيمارستان يا در منزل با پزشك خود مشورت نماييد.

به نوزاد خود به دفعه هاي بيشترشير دهيد.اين كار باعث مي شود نوزاد شما به دفعه هاي بيشتري اجابت مزاج داشته باشد و احتمال جذب بيلي روبين از روده كمترمي شود.دادن اب يا اب قند،كمكي به كاهش زردي نمي كند بلكه مصرف شير مادر را نيز كم مي كند بنابراين استفاده از اب قند توصيه نمي شود.

جهت مشاهده بخش فروشگاه اسباب بازي بر روي كلمه كليك نماييد

اسباب بازي فكري
ادامه مطلب
نوشته شده توسط نوين ماركتينگ | ۱۶ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۴:۴۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

درس هايي مهم در مورد پول براي آموزش به كودكان

مهارت هاي مالي براي هدايت و كنترل زندگي بسيار مهم مي باشند و همچنين عجيب است در اين مورد آموزشي از طرف مدارس به كودكان داده نمي شود.

 

اگر چه به عنوان والدين، مي توانيد به كودكتان درس هاي مهم مالي را آموزش دهيد.


" به بحران وام مسكن و خانواده هايي كه خانه هايشان را از دست داده اند نگاه كنيد – 3.9 ميليون سلب حق مالكيت. به ميزان پول – 1.1 تريليون دلار – كه به عنوان وام دانش آموزي بدهكاريم نگاه كنيد. ميزان – 845 ميليارد دلار – در كارت هاي اعتباري بدهكاريم. اين كاملا واضح است كه بزرگسالان در مورد مسائل مالي چيز زيادي نمي دانند. براي كمك به نسل بعدي جهت جلوگيري از انجام اشتباهات بزرگترانشان به منظور زندگي كردن به طور اقتصادي آنها نياز به تفكر و يادگيري در مورد ملزومات مالي دارند." به گفته ي Beth Kobliner نويسنده ي نيويورك تايمز و عضو انجمن مشاوران رئيس جمهور مربوط به بخش ظرفيت هاي مالي، شخصي كه افزايش سرمايه همراه با بالا رفتن سن را رهبري مي كند كه اين امر براي كودكان درس هاي مالي متناسب با سنين مختلف را ايجاد مي كند.


به گفته ي Kobliner: كودكان كمتر از سه سال مي توانند مفاهيم مالي مانند پس انداز و خرج كردن را بفهمند و يك گزارش توسط تحقيقات در دانشگاه كمبريج كه به دستور واحد خدمات مشاوره پول ايالات متحده راه اندازي شد آشكار ساخت كه عادات مالي كودكان از سن 7 سالگي شكل مي گيرد.


هرچه زود تر والدين شروع به آموزش مفاهيم قابل تعليم مالي كنند ( براي مثال، دادن 2 دلار به يك كودك 6 ساله و دادن اجازه ي انتخاب كه كدام ميوه را بخرد ) كودكانمان بهتر خواهند شد. والدين تاثيرگذار ترين افراد بر رفتارهاي مالي كودكان هستند، پس اين بستگي به ما دارد كه نسلي از مصرف كنندگان آگاه، سرمايه گذاران و پس انداز كنندگان را بالا بياوريم.


در زير درس هايي براي يادگيري براي هر سن و همچنين فعاليت هايي براي شرح هر نكته قرار داده شده است.


3-5 سال


ممكن است كه مجبور شويد براي خريد چيزي كه مي خواهيد صبر كنيد.

به گفته ي Kobliner: براي مردم مشكل است كه تمام سنين را ياد بگيرند. اگر چه توانايي تاخير لذت همچنين مي تواند پيش بيني كند كه چه مقدار يك نفر به عنوان بزرگسال موفق خواهد شد. كودكان در اين سن بايد ياد بگيرند كه اگر چيزي را مي خواهند بايد صبر كنند و براي خريد پس انداز كنند.


درس هاي مالي در اين سن نتايج را براي آينده رقم مي زند. در زمان صحبت كردن با خانواده ي خودش مي گويد: زمانيكه وارد مغازه مي شويم اگر به كودكان بگوييم پول نداريم، آنها با هوشند و مي دانند كارت اعتباري داريم پس مي گوييم ما اينجاييم كه يك كادو براي مثلا شخص X بخريم و چيزي براي شما نمي خريم چون براي اين اينجا نيامده ايم. سپس كودكان به سرعت ياد مي گيرند كه به مغازه رفتن هميشه به معناي خريدن چيزي براي آنها نيست.


فعاليت ها براي سنين 3 تا 5 سال


1 – وقتي كودكتان در صف منتظر است، بگوييد، كه مثلا بر روي تاب برود و بگوييد كه چقدر مهم است كه ياد بگيرند براي چيزهايي كه مي خواهند صبر كنند.


2 – سه كوزه يا صندوق بسازيد و هر كدام را به نام هاي پس انداز، خرج و اشتراك نامگذاري كنيد. هر زمان كه كودكتان پولي دريافت مي كند، چه براي كارهاي روزمره يا از يك تولد، پول را بطور مساوي بين صندوق ها تقسيم كنيد. بگذاريد از صندوق خرج براي خريدهاي كوچك استفاده كنند، مثل شكلات يا برچسب. پول درون صندوق اشتراك مي تواند به كسي كه مي دانيد نيازمند است داده شود يا براي دلايل دوستي به كسي بخشيده شود. صندوق پس انداز بايد براي وسايل گران تر هزينه شود.


3 – بگذاريد كودكتان هدفي را مشخص كند، مثل خريد يك اسباب بازي. مطمئن شويد آن خيلي قيمتي نيست كه آنها تا ماه ها نتوانند آن را تهيه كنند زيرا اين فقط اذيت كننده و نا اميد كننده مي شود. اين بيشتر درباره ي آگاه شدن او است كه براي هدفي پس انداز مي كند. اگر كودكتان اهداف گراني ندارد با يك برنامه تطبيقي به كمك او براي رسيدن به آن در يك چارچوب زماني معقول بياييد. ( به گفته ي Kobliner: در صورتيكه مستمره يك انتخاب شخصي براي هر خانواده مي باشد، در اين سن، يك مستمره كوچك مي تواند به كودك براي پس انداز پول براي اهدافشان كمك كند ).


هر زماني كودكتان پولي را به صندوق پس انداز اضافه مي كند، به او كمك كنيد كه بشمارد كه چقدر پول دارد، با او صحبت كنيد كه چقدر براي رسيدن به هدفش نياز دارد. به گفته ي Kobliner: تمام اين رفتارات براي كودكان جالب مي باشد و به آنها حس اهميت صبر و صبور بودن و پس انداز كردن را مي دهد.


6-10 سال


بايد انتخاباتي درباره ي چگونگي خرج پول بگذاريد.


در اين سن بسيار مهم است كه به كودكتان توضيح دهيد پول تمام شدني است و مهم است كه انتخابات خردمندانه داشته باشيد، زيرا وقتي پولي را كه خرج مي كنيد ديگر براي خرج كردن چيزي نداريد. در اين سن همچنين بايد به فعاليت هايي چون صندوق پس انداز، خرج و اشتراك و همينطور مشخص كردن هدف ادامه دهيد و بايد شروع به درگير كردن بيشتركودكتان با تصميمات مالي بزرگسالان كنيد.


فعاليت هاي سنين 6 تا 10 سال


1 – كودكتان را در برخي تصميمات مالي وارد كنيد. براي مثال توضيح دهيد كه چرا آب انگور عمومي را نسبت به ماركي كه همان طعم و كيفيت را با قيمت بيشتر دارد انتخاب كرده ايد يا در مورد معاملات مثل خريد روزانه ي وسايل اساسي مثل دستمال كاغذي بصورت عمده براي قيمت كمتر هر محصول صحبت كنيد.


2 – به كودكتان مقداري پول مثلا 2 دلار بدهيد و بگذاريد انتخاب خودشان در خريد نوعي ميوه را داشته باشند. به آنها تجربه ي تصميم گيري با پول را بدهيد.


3 – زماني كه خريد مي كنيد، در مورد اينكه چگونه تصميمات مالي را به عنوان بزرگسال مي گيريد با پرسيدن سوالاتي چون ( آيا اين چيزي است كه واقعا نياز داريم؟ يا مي توانيم اين هفته اين را نخريم؟ ، مي توانم اين را قرض بگيرم؟ ، مي توانم اين را ارزان تر جايي ديگر بخرم؟ ، مي توانم از مغازه تخفيف بگيرم و دو عدد به جاي يكي بخرم؟ ) صحبت كنيد.


11-13 سال


هرچه زودتر پس انداز كنيد، زودتر پولتان از سود مركب زياد مي شود.

در اين سن مي توانيد ايده ي پس انداز براي اهداف كوتاه مدت را با اهداف بلند مدت عوض كنيد. مفهوم سود مركب را زمانيكه سود روي پس انداز و همچنين سود قبلي از پس انداز كسب مي كنيد معرفي كنيد.


فعاليت هاي سنين 11 تا 13 سالگي


1 – سود مركب را كه از اعداد تعيين شده استفاده مي كند شرح دهيد، زيرا تحقيقات نشان مي دهد كه اين موثرتر از تعريف بصورت خلاصه است. توضيح دهيد اگر هر سال 100 دلار از 14 سالگي پس انداز كنيد تا 65 سالگي 23000 دلار پول داريد اما اگر از 35 سالگي شروع كنيد فقط 7000 دلار تا 65 سالگي خواهيد داشت.


2 - بگذاريد كودكتان مقداري محاسبات سود مركب را روي اوراق بهادار انجام دهد. اينجا او مي تواند ببيند كه چه مقدار پول بدست خواهد آورد اگر يك ميزان مطمئني سرمايه گذاري كند به ميزان مطمئني افزايش و رشد مي كند.


3 – بگذاريد كودكتان يك هدف بلند مدت را براي چيزي گران تر از اسباب بازي هايي كه تا حالا برايشان پس انداز كرده است برنامه ريزي كند. آن دسته از مبادلات كه هزينه ي فرصت ناميده مي شوند چيزهايي هستند كه براي پس انداز پول از آنها صرف نظر مي شود. در اين سن، كودكان تلاش مي كنند كه پس انداز نكنند زيرا آنها مي خواهند چيزهايي بخرند اما فكر كردن به هدف بلند مدت و چيزهايي كه بايد از آنها صرف نظر كنند نشان مي دهد كه يك تصميم خوب است. براي مثال اگر كودكتان عادت خريد اسنك بعد از مدرسه را دارد ممكن است تصميم به گذاشتن پول آن براي خريد يك ipod را بگيرد.


14-18 سال


زمان مقايسه موسسه هاي آموزشي در نظر بگيريد كه چه مقدار هر مدرسه هزينه دارد.

براي اطلاع از قيمت خالص در وب سايت موسسه هاي آموزشي جستجو كنيد و ببينيد چه مقدار هزينه در كنار شهريه براي ديگر خرج ها اضافه مي شود اما نگذاريد هزينه كودكتان را دلسرد كند. توضيح دهيد چه مقدار اشخاص با درجات تحصيلي بيشتر از كساني كه مدارك تحصيلي ندارند كسب درامد دارند و اين را يك كار ارزشمند بسازيد.


فعاليت براي سنين 14 تا 18


1. بحث كنيد كه چقدر شما مي توانيد در هزينه ي تحصيل دانشگاه فرزند خود هر سال شركت كنيد. هر پدر و مادري بايد گفتگوهاي هزينه ي تحصيل را از كلاس نهم شروع كند. مواجه و روبرو شدن با موضوعات در زمان زود و همينطور صادق بودن درباره ي آنچه خانواده مي تواند تهيه كند مي تواند به كودكان در مورد واقع گرا شدن نسبت به جايي كه ممكن است قبول شوند كمك كند.


اما به ياد داشته باشيد كه راه هاي زيادي براي تامين مالي كالج به غير از پول خود شما وجود دارد. با كودك خود، به مدارس خصوصي كه سخاوتمندانه داراي كمك هاي مالي هستند نگاه كنيد، چه مقدار از آن "پول رايگان" مانند كمك هاي مالي و بورس هاي تحصيلي است و چه مقدار وام هايي كه فرزند خود مجبور به پرداخت قسط آن خواهد شد و چه برنامه هاي دولتي مي تواند كمك پرداخت اين وام باشد.


2. بگذاريد فرزندتان كالج ها را مقايسه كند كه هر كدام چقدر هزينه دارد، چه چشم انداز اشتغال براي فارغ التحصيلان وجود دارد، و چقدر وام دانش آموزي مي تواند در شيوه زندگي فرزندتان پس از فارغ التحصيلي تاثير گذارد اگر او در دانشگاه حضور داشته است. همانطور با هر سرمايه گذاري، تجزيه و تحليل كنيد كه آيا پول گذاشته شده در آخر تصويه خواهد شد.


"پدر و مادر بايد قطعا بچه ها را در كالج به يك كار پاره وقت بفرستنند، تحقيقات نشان مي دهد كه دانش آموزاني كه 20 ساعت در هفته يا كمتر كار دانشجويي مي كنند نمرات بهتري به دليل درگيري بيشتر در زندگي دانش آموزي مي گيرند. اما آن ساعات را محدود كنيد! كار بيش از 20 ساعت در هفته مي تواند به موفقيت تحصيلي بچه ها آسيب رساند."


بالاي 18 سال


شما بايد از يك كارت اعتباري اگر قادر به پرداخت ماهانه هستيد استفاده كنيد.

بسيارآسان است كه به سمت كارت هاي اعتباري بلغزيم كه مي تواند به كودكتان حس مسئوليت پرداخت بدهي كارت اعتباري هم زمان با بدهي وام دانش آموزي را بدهد. همچنين مي تواند روي سابقه ي اعتبار تاثير گذارد كه مي تواند گفتن اين را سخت كند كه يك ماشين يا خانه بخر يا حتي يك كار پيدا كن. بعضي وقت ها كارفرمايان آينده نگر اعتبار كارت را چك مي كنند.

فعاليت هاي بالاي 18 سال

1 – به يك كودك آموزش دهيد كه اگر والدين به عنوان ضامن كارت اعتباري را امضا كنند، هر پرداخت بس از موعد مي تواند روي سابقه ي اعتباري والدين تاثير گذارد.

2 – با هم به دنبال كارت اعتباري كه ميزان سود كمي و هيچ پرداخت ساليانه ارائه مي دهد بگرديد.
فروشگاه اسباب بازي
عمده فروش اسباب بازي
ماشين كنترلي


ادامه مطلب
نوشته شده توسط نوين ماركتينگ | ۷ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۱:۰۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

رويا پردازي و خيال بافي در كودكان


بعضي از روانشناسان و خانواده ها معتقداند كه رويا پردازي در كودكان باعث ميشود كه در مسير درست زندگي نيفتند و برخي ديگر معتقداند كه رويا پردازي در كودكان باعث ايجاد خلق ايده هاي جديد در ذهن كودك ميشود و خلاقيت فرد افزايش ميابد.


يك روانشناس انگليسي با نطر دوم بيشتر موافق است و ميگويد هرچقدر ميزان رويا پردازي در كودك بيشتر باشد خلاقيت در انها بيشتر نمايان ميشود و معمولا در تكنيك هاي افزايش خلاقيت به خيال پردازي پرداخته مي شود و ازكودك خواسته مي شود تمام روياها و اهدافش را بيان كند حتي اگر آنها روياها بسيار بي معني يا خنده دار باشد.


خيال پردازي به شرطي باعث افزايش خلاقيت مي شود كه مثبت و جهت دار باشد و روياها در جهت به وجود آمدن يك خلاقيت مثبت شكل بگيرد.


كودك بايد در زمينه هاي اجتماعي، عاطفي، تحصيلي و جسمي رشد مناسبي داشته باشد و اگر در يكي از اين زمينه ها با مشكل رو به رو شود و احساس كمبود كند به دليل اين ضعف خيال پردازي مي كند. اين خيال پردازي ها ممكن است در زندگي كودك مشكل ساز باشد، البته والدين از خيال پردازي كودك مي توانند به نقاط ضعف او پي ببرند و اگر خيال پردازي او به دليل كمبودهاي عاطفي است براي جبران آن برنامه ريزي كنند.


جلوگيري از خجالتي بودن كودك


ممكن است كودك شما در حين سلام و احوالپرسي با ديگران پشت پدر يا مادر پنهان شوند و جواب احوالپرسي اطرافيان را نميدهد، اين مشكل در اكثر كودكان اتفاق مي افتد، جلوگيري ا اين رفتار با تشويق و حمايت والدين و اطرافيان قابل حل است، اين را به ياد داشته باشيد كه كودكان در اينگونه مشكلات فقط به حمايت نياز دارند.


علل خجالتي بودن كودكان:


1-به خاطر ترس از شكست


خيلي از والدين انتظارات بيش از حد از فرزند خود دارند و فكر ميكنند كه بايد هر چيزي را زود تر ياد بگيرند، ولي كودكان نميتوانند اين انتظارات را به درستي انجام دهند و احساس بدي به آنها دست ميدهد و در نهايت تبديل به شكست ميشود و كودك به سوي شرمساري ميرود و ناراحت ميشود.


2-تقليد كودكان از والدين


كودكان والدين خود را الگو قرار ميدهند ، اگر پدر يا مادر خجالتي باشد كودك به سرعت رفتار آنها را ياد ميگيرد، به طور مثال : فرض كنيد در يك مهماني مادر در كنار كودك مينشيند و ساكت است، كوذك هم با الگو برداري از مادر اين كار را ياد ميگيرد و خجالتي ميشود.


روش هاي مقابله با خجالتي بودن كودك


بايد به كودكانتان ياد بدهيد كه از ديگران سوال بپرسند و به جواب آنها گوش دهند، به او توضيح دهيد كه ميتواند در هنگام عصباني بودن كودك ميتواند با بقيه حرف بزند تا آرام شود و يا در مهماني ها به او پذيرايي كردن را ياد بدهيد، اين كارها باعث از بين رفتن خجالت در كودكان ميشود.


بايد از احساسات كودك تان باخبر شويد و بدانيد كه او مي تواند بر ترس خود غالب شود. مثلا به او بگوييد: بعضي مواقع طول مي كشد كه در يك موقعيت جديد بتواني با ديگران ارتباط برقرار كني، يادت هست در تولد سارا چطور در تمام بازي ها دست مرا گرفته بودي؟ اما آخر جشن تولد با همه بچه ها گرم گرفتي و از بازي با آنها لذت بردي.

عمده فروش اسباب بازي

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط نوين ماركتينگ | ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۱۰:۴۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

دعواي والدين و تاثير آن روي كودكان

اين مقاله اطلاعاتي براي والدين در مورد راه هايي كه دعواهاي خانوادگي بر روي كودكان تاثير مي گذارد ارائه مي دهد.

 

 

در خانواده هايي كه ميزان بالايي اختلاف و دشمني بين والدين وجود دارد، كودكان در خطر بزرگتري از رشد احساسي، مشكلات رفتاري و اجتماعي، همچنين مشكلات تمركز و گيرايي آموزشي هستند.

 

اختلافات يا دعواهاي مكرر و شديد بين پدر و مادر همچنين تاثير منفي روي احساس امنيت كودكان دارد كه بر روابطشان با والدين و ديگران تاثير مي گذارد. دعواهاي زن و شوهري كه روي كودكان متمركز است همچنين متصل به مشكلات تطبيقي مي باشد، مخصوصا زمانيكه كودكان خود را براي مشكلات پدر و مادر مقصر مي دانند.

 

فرزند پروري مناسب شامل ايجاد ساختار، ملايمت، پشتيباني احساسي و تقويت مثبت، براي كاهش اثرات دعواها موثر شناخته شده است.

اختلافات در خانواده ها بعد از جدايي

 

جدايي زن و شوهر اغلب در ابتدا به سمت دعواها و عصبانيت هاي زن و شوهر مي رود، اگر چه در بعضي خانواده ها سطح دعواها زمانيكه والدين همديگر را بطور منظم نمي بينند كاهش مي يابد.

 

سطح اختلافات بين والدين معمولا در دو تا سه بعد از جدايي كاهش مي يابد، اگرچه در تقريبا ده درصد خانواده ها اين وضعيت به همان شكل باقي مي ماند.

 

تحقيقات مشخص كرده است كه به دنبال جدايي و طلاق، كودكان به احتمال دو برابر داراي مشكلات احساسي، اجتماعي، رفتاري و آموزشي در مقايسه با خانواده هايي كه جدا نشدند هستند. اگر چه، ممكن است نسبت به تمام خانواده ها صدق نكند.

 

خطر افزايش يافته ي تطبيق ضعيف در كودكان ممكن است تا حدي ناشي از اختلافات بالا و ديگر مشكلات در خانواده پيش از جدايي باشد. اين ممكن است روي توانايي هاي كودكان براي مقابله با جدايي تاثير گذارد.

 سطح بالاي اختلافات و احساس مريضي بين والدين به دنبال جدايي به عنوان اثري منفي روي تطبيق كودكان با جدايي پيدا شده است.

 نوع اختلاف بعد از جدايي كه به عنوان بدترين تاثير روي كودكان شناخته شده است آن است كه والدين از كودكان براي بيان عصبانيت و خصومتشان استفاده كنند. كودكاني كه در بين جدال هاي پدر و مادر قرار مي گيرند احتمال بيشتري براي عصبي، استرسي و افسرده شدن دارند و روابط ضعيف تري با والدين نسبت به كودكاني كه در اين شرايط نيستند دارند.

رفتارهاي مشكل دار والدين

 

انواع رفتارهاي والدين كه به عنوان مشكل ساز ترين ها تاييد شده است:

 

. خواستن از كودكان براي جابجا كردن پيام هاي خصومت آميز يكديگر

. پرسيدن سوالات فضولانه درباره ي ديگري ( پدر يا مادر )

. ايجاد نياز به پنهان كردن اطلاعات در كودكان

. ايجاد نياز به پنهان كردن احساس مثبت براي ديگري

. بد كردن و زمين زدن ديگري در حضور كودك

 

كودكان بايد احساس كنند مي توانند بدون محدوديت در مورد هر دو سرپرستشان صحبت كنند، نه اينكه احساس ملزم شدن داشته باشند. همچنين بايد زمان ابراز احساساتشان در كنار هر كدام پدر يا مادر احساس امنيت كنند.

 

كودكاني كه خود را براي دعواهاي والدين مقصر مي دانند پيدا شده است كه در خطر بيشتري از ضعف اجتماع و تطبيق احساسي به دنبال جدايي والدين هستند.

 

ديگر فاكتورهاي تاييد شده كه به عنوان داشتن تاثير منفي روي چگونگي تطبيق كودكان به دنبال جدايي والدين مي باشند شامل:

 

. تطبيق رواني والدين بعد از جدايي

. كيفيت و نوع سرپرستي كه كودك دريافت مي كند

. رابطه بين والدين با كودك

. نداشتن رابطه ي مهم

. تغييرات در ساختار خانواده، مثل تغيير اعضاي خانواده

. كاهش در منابع مالي

 

عوامل حفاظتي

 

حل كردن اختلافات زن و شوهري نشان داده است كه به طور مثبت به كودكان كمك مي كند و از آنها در برابر تاثيرات منفي جدايي پدر و مادر محافظت مي كند.

ديگر عوامل حفاظتي براي كودكان بعد از طلاق شامل:

 

. داشتن رابطه ي مثبت و ملايم با حداقل يك و ترجيحا دو سرپرست

. داشتن رابطه ي مثبت با خواهر و برادرها

ارائه ي محيطي به كودكان كه در آن احساس امنيت فيزيكي و رواني كنند براي پرورش مناسب بسيار مهم مي باشد و بايد در اولويت قرار گيرد.

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط نوين ماركتينگ | ۹ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۹:۰۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

چهار دوره بازي

براي كودكان چهار دوره يا مرحله براي بازي نام مي برند كه به قرار زير است:

مرحله كاوشي: كه تا حدود سه ماهگي است و بازي كودكان عمدتآ عبارت است از: نگاه كردن به اشخاص و اشيا و احيانا كوشش براي گرفتن اشيايي كه جلوي چشمشان مي گيرند.بعد از آن كودك سعي مي كند همه چيز را بگيرد، زيرا مي تواند حركات اعضاي بزرگ بدنش را تا حدي كنترل كند.

مرحله اسباب بازي: از يك سالگي آغاز و بين پنج و شش سالگي به اوج خود مي رسد.در اين دوره،  كودك اسباب بازي ها را جاندار مي پندارد و با آنها صحبت مي كند و آنها را تنبيه يا تشويق مي كند.

مرحله بازي حركتي و نمايشيمعمولآ پس از ورود به مدرسه بازي هاي كودك عمدتآ حركتي و نمايشي است جز هنگام تنهايي كه ممكن است به اسباب بازي هاي خود پناه ببرند.در اين مرحله كودك به بازي هاي ورزشي و جمعي مي پردازد.

مرحله بازي رويايي: كه حدود بلوغ شروع مي شود و كودك ديگر به اسباب بازي علاقه نشان نمي دهد و بيشتر اوقاتش را در بازي هاي رويايي صرف مي كند.

بازي در جريان افزايش سن كودك

تعداد فعاليت هاي بازي با افزايش سن بيشتر مي شود.البته وجود امكانات و همبازي ها در اين اصل موثر است.با افزايش سن، بازي شكل اجتماعي پيدا مي كند و كودك از خود محوري بيرون مي آيد.تعداد همبازي ها با افزايش سن بيشتر مي شود.بازي روز به روز خاصيت جنسيتي پيدا مي كند و كودكان خرد سالي كه بازي ها و اسباب بازي هاي دخترانه و پسرانه برايشان فرقي نمي كرد،با افزايش سن به بازي ها و اسباب بازي هاي گروه جنسي خود متمايل مي شوند كه طبعآ عامل فرهنگ جامعه در اين تمايل بسيار موثر است.تقريبآ نزديكي هاي بلوغ علاقه به بازي هاي فعال به حداقل مي رسد و نوجوان بيشتر به بازي هاي سرگرمي و تفريحي علاقه مند مي شود، از قبيل گرد آوري مجموعه هاي مختلف.

خريد اسباب بازي

فروشگاه اسباب بازي

ماشين كنترلي

بازي كودكان

اسباب بازي فكري


ادامه مطلب
نوشته شده توسط نوين ماركتينگ | ۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۸:۴۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

اثرات شناخته شده بازي بر سلامت

اثرات بازي بر سلامت كودكان را مي توان از سه جنبه بررسي كرد:

اثرات جسمي: تقويت عضلات، كاهش چاقي، خواب بهتر، تغذيه متعادل تر و مقوي تر

اثرات رواني: مهارت حل مشكل،اعتماد به نفس، تقويت تفكر

اثرات اجتماعي: مهارت هاي ارتباطي بين فردي(گوش دادن، مهارت هاي استدلالي)، جامعه و گروه پذيري، مهارت مذاكره، رعايت حقوق ديگران، همكاري و شراكت، ايجاد ارتباط ماندگار با و الدين، درك بهتر هنر، موسيقي، رياضيات و علوم

بطور كلي بازي كودكان به عنوان شغل آنها محسوب شده و اگر اين شغل به آنها داده شود و امنيت آن حفظ شود اين كودكان:

-از سلامت جسمي بهتر به دليل تناسب اندام، وزن متعادل تر و خواب راحت تري برخوردارند.

-سلامت روان بهتري دارند چرا كه مهارت هاي زندگي بيشتر و زودتري را تمرين كرده اند و بيماري هاي خلقي كمتري را در بزرگسالي شاهد خواهيم بود.

-سلامت اجتماعي بهتري دارند چرا كه تمرين ارتباطات بين فردي در بازي، جامعه پذيري، رعايت حقوق ديگران و شراكت سالم تري را در آنها رشد مي دهد.

بازي و سازگاري اجتماعي كودك

بازي، سازگاري كودك را پيش بيني مي كند.نوع بازي، تنوع فعاليت هاي بازي و مقدار زماني كه كودك در بازي صرف مي كند، همگي وضع سازگاري شخصي و اجتماعي او را نشان مي دهد.مثلآ كودكي كه عمدتآ به بازي هاي انفرادي و انزوايي مي پردازد در حالي كه همسالانش با همديگر بازي مي كنند معمولآ سازگاري ضعيفي دارد.در بازي كودكان تنوع محسوسي وجود دارد.

خريد اسباب بازي


ادامه مطلب
نوشته شده توسط نوين ماركتينگ | ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۵:۱۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

اسباب بازي هاي مناسب براي كودك 2 ساله

فرزند شما در حال حاضر 2 سالشه و حتي بيشتر، خوب قطعآ بزرگ شده . اما او واقعا در حال جنگ بين تمايل خود براي استقلال و نياز مداوم خود براي دريافت كمك مي باشد. آنچه كه او مشغول انجام دوباره و دوباره آن است آزمايش محدوديت هاي خود مي باشد.
 
همراه با استقلال بوجود آمده، مهارت هاي زبان او گسترش يافته است. او در حال حاضر مي تواند در جملات كوتاه صحبت كند و اكنون او در بيان نيازها و خواسته هايش كارآمد تر شده است.
 
او همچنين شروع به درك مفاهيم انتزاعي كرده است. او مي تواند شير بيشتر بخواهد و در مورد اينكه آيا او مي تواند ديرتر به تخت خواب برود پرس و جو كند. اما او هنوز هم درك نمي كند ماه آينده يا سال آينده به چه معناست.
 
او مي تواند تصاوير را در ذهن خود شكل دهد و ممكن است قادر به سازماندهي اسباب بازي هاي خود بر اساس اندازه،رنگ و يا شكل باشد. حافظه او در حال تكامل است و او ممكن است قادر باشد در پايان روز آنچه را كه براي ناهار خورده است را به شما بگويد. تعدادي از 2 ساله ها نيز برخي از رنگ ها و حروف را مي شناسند و مي توانند تا 10 يا حتي بالاتر بشمارند.
 
كودكان نو پا بسيار سرزنده اند بنابراين به دنبال اسباب بازي و فعاليت هايي باشيد كه انرژي او را درست هدايت كنند. همچنين دنبال اسباب بازي هايي باشيد كه ذهن در حال توسعه او را به چالش بكشند.
 
اسباب بازي هاي سوار شدني

 

 
كودك شما هنوز هم عاشق اسباب بازي هاي چرخ داريه كه بتونه خودش رو روي اونها هل بده مانند سه چرخه ها و ماشين هاي اسباب بازي پدالي. به دنبال اسباب بازي هاي سوار شدني كه خوب بالانس يا متعادل شده اند باشيد و اگر اين اسباب بازي هاي سوار شدني باربند هم داشته باشند كه كودك بتواند وسايلش را براي سفر خيالي در آن بسته بندي و باز نمايد برايش بسيار جالب خواهد بود.
 
توپ هاي بازي
 
توپ ها همچنان مورد علاقه بچه ها هستند، اكنون كودك نو پاي شما حتي مي تونه توپ رو به سمت هدف پرتاب كنه. تعداد كمي از كودكان در اين سن مي توانند حتي توپ هاي پرتاب شده رو بگيرن. مي تونيد دو تا سبد در نظر بگيريد و به او بازي محرك بسكتبال را تمرين كنيد و يا با ايجاد دو خط گل به فرزند خود يك نسخه ساده شده از فوتبال را معرفي كنيد.
 
اسباب بازي هاي هنري
كودك خود را به خلاق بودن تشوق كنيد. فضايي رو در داخل خانه ايجاد كنيد جايي كه كودك در آنجا به راحتي بتواند ريخت و پاش كند. شما مي توانيد روحيه هنرمندي او را تقويت كنيد و از كودك خود بخواهيد چيز هايي مثل آسمان، چمن و حتي باران رو نقاشي كنه. براي او تخته نقاشي و فرچه هاي نقاشي پهن كه قابل شستشو هستند تهيه كنيد و سپس ببينيد چطور اينها در فرآيند تكميل خلاقيت كودك شما تاثير مي گذارد .
 
ابزار موسيقي كودك
در اين سن موسيقي الهام بخش است براي رقص، كف زدن و حتي فرياد زدن، پس چرا به كودكمان ابزار موسيقي مثل دايره زنگي، درام و طبل يا ميله هاي ريتميك كه شايد صداي ناهنجاري هم داشته باشند تحويل ندهيم؟ ژانر هاي مختلف موسيقي را با او تجربه كنيد و كودك خود را به همراهي با خود دعوت كنيد.
 
اسباب بازي لوازم خانگي كودك
اسباب بازي براي اينكه مهيج باشد بايد واقعي به نظر برسد پس يك ست اسباب بازي بشقاب و قابلمه و يخچال و غذاهاي پلاستيكي بخريد. يك ميز و صندلي كوچك بچينيد به شكلي كه كودك شما با يك چايي و مراسم شام بتونه از شما ميزباني كنه. همچنين تهيه جارو و اتو و ساير اسباب بازي هاي لوازم خونه براي كودك شما مي تونه بسيار مفيد باشه.
 
اسباب بازي هاي ساختني


كودك شما ممكن است به امكانات ساخت و سازهاي جديد علاقه مند باشد. به بلوك هاي اسباب بازي ساختني و ست هاي بازي كه قطعاتشون مي تونن به هم متصل بشن توجه ويژه داشته باشيد.كودك شما مي تونه يك اتوبوس، قطار، مزرعه و يا يك خونه كاملاٌ مبله رو خلق كنه. در نظر بگيريد بلوك هاي ساختمان غول پيكر و يا بازي كودكان با تكه هاي است كه مي تواند مرتبط و يا جامعي با هم. كودك شما مي تواند اتوبوس، قطار، و يا كل مزارع، با خانه هاي مبله ايجاد كنيد.
 
پازل و كاردستي
مهارت كودك شما به روي خيلي از بازي هاي جديد باز شده است و او اكنون راحت تر مي تواند تعدادي فنجان را طوري بچيند كه يك پاكت قوه نيز در كنار آنها قرار بگيرد، چهار يا پنج قطعه پازل را درست به هم متصل كند، از تعدادي كليد پلاستيكي براي باز كردن در خانه پلاستيكي اش استفاده كند و لباس عروسكش را از تنش در بياورد و دوباره آنرا با لباسش بپوشاند. 

فروشگاه اسباب بازي

ادامه مطلب
نوشته شده توسط نوين ماركتينگ | ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۹:۴۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

13توصيه براي فهميدن بهتر روانشناسي كودكان

طبق گفته ي روانشناس برجسته زيگموند فرويد ، كودكان در ابتدا توسط ميل هاي غريزي و خودخواهانه رانده مي شوند اما بصورت تدريجي با جذب كردن ارزش ها و قوانين والدين به يك رويكرد واقعي و منطقي تغيير مي كنند . اينها نقش مهمي در رشد هوش كودك بازي ميكنند .

يكي از مهم ترين چيزهايي كه شما به عنوان والدين بايد انجام دهيد فهميدن روانشناسي كودكتان است . خير ، نيازي به گرفتن مدرك براي والدين بودن نيست . آنچه شما بايد انجام دهيد به هر حال ، پيدا كردن چيزهاي ساده اي است كه نشان مي دهد كودك شما چه چيزهايي را دوست دارد و چه چيزهايي را دوست ندارد ، چه چيزي باعث مي شود آنها بخندند و يا گريه كنند و چه چيزي آنها را تشويق و يا ناراحت و افسرده مي كنند .

در اين مقاله قصد داريم توضيحاتي مربوط به روانشناسي كودكان و همچنين توصيه هايي براي فهميدن آنچه در ذهن كودك شما اتفاق مي افتد را ارائه دهيم .

روانشناسي كودكان چيست؟

روانشناسي كودكان ، يك قسمت كليدي روانشناسي رشد ، بسيار وسيع و يكي از شايع ترين انواع مطالعه شده در اين بخش مي باشد . اين شاخه ي تخصصي بر روي فرايند هاي رواني كودكان از زمان تولد تا نوجواني تمركز مي كند و تمام تغييرات رواني كه در كودكي اتفاق مي افتند را ثبت مي كند .

قلمرو مطاله شامل مهارت هاي حركتي ، رشد شناختي ، مهارت هاي زباني ، تغييرات اجتماعي ، رشد احساسي و غيره ميشود .

روانشناسان كودك بر روي دو نظريه ي بنيادي كار مي كنند :

رشد در كودكان دروني است ، تغيير ذاتي است (ذات)

رشد در كودكان بستگي به محيط خارجيشان دارد (پرورش)

كارشناسان تحت سه زمينه ي مختلف در رشد كودكان مطالعه مي كنند كه شامل :

زمينه اجتماعي : چطور رابطه ها با والدين ، خواهر و برادر ، دوستان ، معلمان و ديگر افراد مهم بر رشد كودك تاثير مي گذارد .

زمينه فرهنگي : چطورعوامل فرهنگي مثل رسوم ، ارزشهاي از پيش تعيين شده و دستور العمل ها براي زندگي بر رشد و پيشرفت كودك تاثير مي گذارد .

زمينه اجتماعي و اقتصادي : چطور وضعيت اجتماعي كودك ، كلاس ، روش زندگي و در دسترس بودن منابع مالي ميتوانند بر رشد كودك تاثير گذارند .

نياز به فهميدن روانشناسي كودك

والدين براي تفسير توانايي ها ، مهارت ها و يا كمبودهاي كودكان خود روش خود را دارند . زمانيكه كودك خود را نمي فهميد ، ممكن او را به غلط تفسير يا قضاوت كنيد . بعضي وقت ها اين تفاسير غلط مي توانند بي صدمه باشند ، اما بيشتر اوقات اين طور نيست . نقش والدين كليد رشد رواني كودك است . فقدان آگاهي در مورد رشد كودكان مي تواند بارها به سمت قضاوت ضعيف كودكان صوق ‍‍پيدا كند ، كه به نوبه ي خود تصميمات ضعيف والديني را در پي دارد .

يك مطالعه توسط دكتر برندا وولينگ ، مدير و استاد تحقيق دانشگاه ميشيگان مشخص كرد كه بچه ها مستقيما نسبت به ميزان زماني كه والدينشان براي رشد آنها سرمايه گذاري مي كنند تاثير مي گيرند . از اين رو اين براي والدين مهم است كه خودشان را درباره ي وضعيت هاي مختلف روانشناسي و رشد كودك آموزش دهند تا بتوانند در جهت رشد احساسي و ذهني كودك مشاركت تمام معنا داشته باشند .

توصيه هايي براي بهتر فهميدن روانشناسي كودكتان

روانشناس شناخته شده ي كودك ژان پياژه مي گويد ، " از نگاه اخلاق از ديدگاه فكري ، كودك متولد شده نه خوب نه بد است اما مسئول سرنوشت خود است . "

فرزند پروري بيشتر از تنها ارائه دادن راحتي براي كودكان خود است . والدين براي ارائه دادن احساس امنيت به كودك با تمام احساسات هستند .

بچه ها مي توانند براي صوق دادن يك زندگي سالم و كامل ، با كمي پشتيباني از مراقبانشان آموزش ببينند. در اينجا تعداد كمي از توصيه هاي پايه اي روانشناسي كودك كه به شما براي بهتر فهميدن كودكانتان كمك خواهد كرد را بررسي مي كنيم :

1- مشاهده يك كليد است

يكي از ساده ترين و هنوز موثرترين راه براي يادگيري روانشناسي كودك مشاهده است . به آنچه كودكانتان انجام مي دهند و مي گويند علاقه نشان دهيد . فعاليت ها ، اظهارات و خلق و خوي آنها را در زمان خوردن ، خوابيدن و بازي كردن مشاهده كنيد . به ياد داشته باشيد كه كودك شما منحصر به فرد است و ممكن است داراي خصوصياتي باشد كه ايستادگي مي كند ، حتي همانند او بزرگ مي شود . از مقايسه كردن كودك خود با ديگر كودكان خودداري كنيد ، زيرا نه تنها استرس و فشار بر فرزند پروري اضافه مي كند بلكه باعث ايجاد حس بدرد نخور بودن در كودك مي شود .

از خود سوالاتي كه مي تواند به فهميدن روانشناسي كودك كمك كند بپرسيد .

بچه چه كارهايي را بيشتر دوست دارد انجام دهد؟

چگونه او واكنش نشان مي دهد زمانيكه بايد كاري كند كه دوست ندارد ، مانند خوردن سبزيجات ، زود خوابيدن و يا انجام تكاليف؟

چه مقدار او اجتماعي است؟ آيا راضي به اشتراك گذاشتن يا امتحان چيزهاي جديد است؟

چه مدت زمان مي برد تا او خودماني شود با اطرافيانش؟ آيا او قادر به وفق دادن خويش با تغييرات در محيط است؟

در صورتيكه شما به سه سوال پاسخ دهيد ، به ياد داشته باشيد كه كودك را قضاوت نكنيد .فقط مشاهده كنيد كه آگاه شويد .

2- با كيفيت زمان صرف كودكان خود كنيد

امروزه والدين مشغول تردستي هاي كاري و خانگي هستند . مالتي تسكينگ يا همان چند عملكردي ، چيزي كه آنها مي گويند، به آنها اجازه مي دهد كه در يك زمان مراقب چيزهاي زيادي باشند ، يكي از آنها مراقب كودك بودن است. اگر با كودكتان با اين روش زمان صرف كرده ايد ، حالا وقت تغيير است. اگر شما مي خواهيد كودكانتان را بفهميد ، شما بايد براي آنها زمان گذاريد .

زماني كه شما با كودكان در ميز شام يا رساندن و برگرداندن آنها از مدرسه صرف مي كنيد كافي نيست. احتمالا شما بايد زماني را براي صحبت كردن و بازي كردن با آنها اختصاص دهيد، وساعت هايي را براي درك كردن و فهميدن روانشناسي آنها صرف كنيم .

مكالمات با كودكانتان مي گذارند بفهميد كه چه اتفاقاتي در زندگي آنها در مدرسه و خانه در حال وقوع است ، آهنگ و برنامه تلويزيوني مورد علاقه ي آنها چيست و چه چيزي آنها را هيجان زده مي كند و چه چيزي نمي كند .

زمان كيفي هميشه به معني صحبت كردن و يا انجام دادن كاري با هم نيست. گاهي اوقات شما مي توانيد فقط با هم بشينيد و بي صدا آنها را مشاهده كنيد تا حدي فهم از شخصيت آنها بدست آوريد .

3- بچه ها به توجه كامل شما نياز دارند

زمانيكه شما برنامه ريزي مي كنيد براي گذراندن زمان با فرزندانتان ، برنامه ريزي كنيد كه فقط آن را انجام دهيد نه چيز ديگر . فرزندان شما سزاوار توجه كامل شما هستند . اگر شما تلاش مي كنيد براي صحبت كردن با كودكتان در حاليكه شما در حال پختن ، رانندگي يا انجام دادن كار ديگه اي هستيد ، شانس هست كه از دست ندهيد مهمترين فهم و بينشي كه فرزندان شما ممكن بود در مورد خود به شما دهند .

حداقل يك فعاليت كه به شما اجازه صرف كردن زمان بطور مخصوص با كودكانتان را ميدهد برنامه ريزي كنيد . وقتي شما توجه كامل به كودك خود داشته باشيد ، او احساس امنيت و معتبر بودن ميكند و به احتمال زياد بيشتر با شما احساس راحتي خواهد كرد .

4- به محيط كودكتان توجه كنيد

تحقيقات ثابت كرده كه رفتار وگرايشات و نحوه ي برخورد كودكان تا حد زيادي توسط محيطي كه او در آن بزرگ شده شكل مي گيرد. براي شناختن بهتر كودك ، شما بايد به محيطي كه او در آن است توجه كنيد .

همچنين تحقيقات ثابت كرده كه محيط ميتواند روي رشد مغزي كودك تاثير گذارد، كه به نوبه خود روي پيشرفت زبان و مهارت هاي شناختي كودك تاثير مي گذارد . اين ارتباط بصورتي تعيين شده كه در مورد محيط خانه در مقايسه با هر چيز ديگر صحبت مي كند .

رفتار كودك شما تا حد زيادي بستگي به انواع اشخاصي كه دور او هستند و طوري كه با او تعامل مي كنند دارد. براي اندازه گيري انواع محيط ساخته شده در خانه و مدرسه ي او زمان گذاريد . براي مثال ، اگر كودك شما در حال پرخاشگر شدن يا كنار كشيدن از اجتماع است ، شما ممكن بخواهيد بدانيد چي يا چه كسي روي كودك تاثير گذاشته تا چنين رفتاري داشته باشد .

5- فهميدن چگونگي كاركرد مغز كودك

والدين ممكن است فيزيولوژي كودكانشان را بدانند، اما آنها نمي دانند چطور مغز كودك كار مي كند. مغز توسط تجربياتي كه كودك انجام داده شكل مي گيرد، و اين به نوبه خود در چگونه پاسخ دادن او در شرايط مختلف تاثير مي گذارد .

فهميدن چگونگي كاركرد مغز كودك مي تواند در مورد ياد گيري رفتار هاي بچه ، تصميم گيري هاي او ، توانايي هاي اجتماعي ، منطقي و شناختي به شما كمك كند .

تجربه هاي غلط مي توانند منجر به پاسخ هاي منفي درون ذهن كودك شما شوند ، داشتن يك ناسازگازي بر روي رشد كلي تاثير مي گذارد .

دانستن اينكه چگونه مغز او كار مي كند براي تبديل تجربه هاي منفي يا بحرانها به تجربه هاي مثبت يا فرصت به شما كمك خواهد كرد .

طبق گفته ي دانيل جي سيگل نويسنده ي " تمام مغز كودك : 12 استراتژي انقلابگر براي پرورش ذهن در حال توسعه ي كودكتان " ، شما مي توانيد به كودكان خود كمك كنيد يك پايه ي قوي براي يك اجتماع سالم و زندگي احساسي بسازند، و آنها را براي كنترل كردن شرايط سخت به آساني با فهميدن كاركرد مغز توانا كنيم .

6- گوش كنيد – بگذاريد فرزندانتان داستان هايشان را به شما بگويند

صحبت كردن خوب است، اما گوش دادن مهم است زمانيكه يك مكالمه با كودك خود داريد. يك مكالمه را براي صحبت كردن كودكتان شروع كنيد و سپس به آنچه آنها سعي به گفتن دارند گوش دهيد. بچه ها ممكن است قادر به بيان بصورت واضح نباشند، كه اين دليليست كه شما بايد به كلمات و نشانه هاي غير كلامي كه استفاده مي كنند به خوبي توجه كنيد .

روي موارد زير تمركز كنيد :

صدا : روشي كه آنها يك كلمه يا عبارت را بيان مي كنند .

اظهارات : آنچه به شما مي گويد چگونه احساس مي كنند. سعي كنيد احساسات آنها را زمانيكه آنها درباره ي چيزي صحبت مي كنند براي فهميدن اينكه آيا آن را دوست دارند يا از آن مي ترسند و يا نسبت به آن استرس دارند اندازه بگيريد .

زبان بدن : مراقب ارتباط چشمي باشيد، چطور آنها از دستها و طرز ايستادن استفاده مي كنند .

نبايد فقط گوش كنيد، اما همچنين بگذاريد كودك شما بداند كه شنيده و جدي گرفته مي شود. آنچه آنها مي گويند را تصديق و پاسخ دهيد تا بگذاريد بدانند كه شما آنچه مي گويند را مي فهميد. اگر نمي فهميد براي وضوح سوال بپرسيد. اما مراقب باشيد كه زياد صحبت نكنيد و يا زياد سوال نپرسيد، چونكه مي تواند كودك شما را بطور كلي ساكت كند .

7- كودكان در راه هاي مختلف بيان مي كنند

كودكان شما بعضي اوقات خودشان در بيشتر از يك راه بيان مي كنند. در كنار صحبت كردن، كودكان احساساتشان را در ميان فعاليت ها اظهار مي كنند .

اگر بچه هاي شما عاشق نقاشي كردن، نوشتن يا هنر هستند، آنها را تشويق كنيد تا آن را بيشتر انجام دهند. آنها را براي مراجعه به كلاس هاي هنر يا نقاشي ببريد و كمكشان كنيد كه خودشان را بهتر ابراز كنند. شما همچنين مي توانيد زمينه هاي مختلف براي نقاشي، بدون محدود كردن تصوراتشان به آنها دهيد .

به همين ترتيب، شما مي توانيد از كودك خود بخواهيد يك مجله را حفظ كند كه دران، انها مي توانند درباره ي آنچه آنها در يك روز داده شده انجام دادند و حسي كه داشتند بنويسند. هر چه بيشتر كودك شما بنويسد يا نقاشي كند، در ابراز كردن خودش بهتر مي شود .

براي رفتن در ميان كارهاي هنري آنها زمان بگذاريد و ايده اي در مورد آنچه در ذهن آنها وجود دارد بدست آوريد. خيلي زياد در اين مورد مطالعه نكنيد، شما ممكن است تا آخر احساسات خود را همانند آنها جابجا كنيد و احساسات آنها را بد قضاوت كنيد .

بگذاريد آنها آنچه مي نويسند و مي كشند و چگونگي احساسشان به آن را توضيح دهند .

8- سوالات درست بپرسيد

اگر مي خواهيد كودكتان صحبت كند، اين مهم است كه انواع سوالات درست را بپرسيد

مكالمه اي را با پرسيدن سوالات باز شروع كنيد كه مي تواند كودك را براي به اشتراك گذاشتن جزئيات تشويق كند .

بجاي پرسيدن "آيا اين آهنگ را دوست داريد ؟" ، كه فقط جواب آن ‘ آره ‘ يا ‘ خير ‘ است ، بپرسيد " چه فكري در مورد اين آهنگ مي كني " ، اين به كودك اجازه مي دهد بيشتر صحبت كند .

بجاي پرسيدن "آنها با كي بازي مي كنند؟" بپرس "آنها چه بازي هايي كردند؟" . بگذاريد با جزئيات براي شما توضيح دهند، و حرف آنها را قطع نكنيد .

همچنين، هيچوقت از سوالاتي كه فرزندان شما مي پرسند طفره نرويد. اگر شما جوابي نداريد براي سوال فرزند خود، نگهش داريد و بعدا با پاسخي برگرديد. ناديده گرفتن سوالات بچه ها مثل احمقها مي تواند مانع تشويق آنها از پرسيدن هرگونه سوال در آينده شود .

9- درباره ي رشد كودك خود آموزش ببينيد

در فهميدن مراحل مختلف رشد كودكان، خود جوش باشيد تا بفهميد چطور كودك شما مي گذراند. براي خواندن كتاب يا مجلات آنلاين زمان گذاريد و با متخصصي كه بتواند به شما بينشي نسبت به روانشناسي و رشد كودكان دهد صحبت كنيد. زمانيكه شما نمي دانيد چه چيزي را بايد انتظار داشت، هيچ چيزي يا هر چيزي ممكن درست يا بالعكس باشد. حدس ديوانه وار نزنيد .

10- ديگر كودكان را مشاهده كنيد

بعضي اوقات مشاهده ي كودكان هم سن كودك شما مي تواند به فهميدن بهتر كودك خود كمك كند. اين كار مي تواند بگذارد شما بفهميد كه چگونه فرزند شما در محيط اجتماعي رفتار مي كند و توانايي ها و ضعف هاي فرزندمان كه شخصيت او را تعيين مي كند شناسايي كنيد. اين به اين معني نيست كه كودك خود را با هر كودك هم سن او مقايسه كنيد و قضاوت كنيد كه كدام بهتر است .

والدين علاقه به معين كردن توانايي كارايي فرزندان خود با مقايسه كردن او با ديگر كودكان دارند. اگرچه اين مي تواند در دراز مدت اثرات منفي روي بچه داشته باشد. در صورتيكه مقايسه هميشه بد نيست و وقتي مي تواند خطرناك شود كه بيش از حد انجام شود .

11- همدردي كردن

بعضي اوقات شما بايد مانند يك كودك فكر كنيد و حتي مانند يك نفر عمل كنيد تا به آنها برسيد. يكدلي، يك خصوصيت مهم است كه والدين بايد آن را گسترش و پيشرفت دهند اگر آنها مي خواهند كودكان خود را بهتر بفهمند. شما ممكن است آگاه باشيد از آنچه به فرزندان شما مي گذرند زمانيكه آنها درباره ي آن مي گويند. اما اگر نمي توانيد همدردي كنيد حتي ممكن است نزديك به فهميدن چيزي كه آنها تجربه مي كنند هم نشده باشيد. در زير تعدادي راه ساده براي همدردي كردن :

گوش دادن به احساسات آنها ؛ سعي كنيد آنچه آنها مي گذرانند را اندازه بگيريد .

از زبان خود آنها براي كمك در بهتر فهميدنشان استفاده كنيد. از خود اين را بپرسيد – اگر يك بچه بوديد، ميتوانستيد حرف هاي بزرگانه را بفهميد، با كلمات و اظهارات پيچيده؟

زمانيكه شما رفتار كودك خود را نمي فهميد، از خود بپرسيد – چطور رفتار مي كرديد يا واكنش نشان مي داديد اگر جاي فرزند خود بوديد؟

12- هوش هيجاني كودك خود چيست ؟

" چه تضاد نگران كننده اي بين هوش درخشنده ي كودك و ذهنيت ضعيف بزرگسالان وجود دارد . " – زيگموند فرويد

براي زماني طولاني، كودكان به اندازه بزرگسالان مهم در نظر گرفته نمي شدند . احساسات آنها مورد توجه گرفته نمي شد، فرض مي شد كه آنها مي توانند همه چي را وقتي بزرگ شوند فراموش كنند .

حالا، ميدانيم كه اين درست نيست – آنچه يك كودك در دوران كودكيش مي گذراند يك تاثير مهم روي نوع شخصيتي كه وقتي بزرگ مي شود دارد. به عنوان يك والدين، هيچوقت نبايد احساسات كودكتان ويا ظرفيتش براي مديريت آنها را ناديده بگيريد .

هوش احساسي يا هوش عاطفي ( EQ ) توانايي شناسايي، بيان و كنترل ديگر احساسات يك شخص است. بچه ها با خوي منحصر به فرد متولد مي شوند. بعضي ها شايد پر حرف و رك و راست و خودجوش در صورتيكه ديگران شايد خجالتي يا دير اخت باشند .

به عنوان والدين، اين مسئوليت شماست كه EQ فرزند خود را بفهميد و هر كار مورد نيازي را براي كمك به رشد به بسمت بزرگسالي با سلامت و با هوش وهيجان انجام دهيد .

13- فرض نكنيد

فرض نكنيد كه شما مي دانيد چيزي كه كودك شما مي خواهد يا چگونه او در يك زمان مورد نظر احساس مي كند. اگر كودك شما شكايتي نمي كند، ممكن است فرض كنيد كه او خوشحال است. شما فرض مي كنيد كه يك والدين عالي هستيد زيرا فرزندان شما عموما به خوبي رفتار مي كنند و كج خلقي نمي كنند .

زمانيكه شما فرض ميكنيد، شما در حال نزديك شدن به فهميدن بچه هاي خود بدرستي نيستيد و نتيجه انتخابهاي ضعيف براي فرزندانتان مي باشد. پرسيدن از آنها بايد كمك كند در از بين بردن هر گونه شك و مطمئنن خواهيد فهميد كه مشكل چيست .

اختلالات رواني دوران كودكي

بچه ها رفتارهاي مطمئن را همراهي مي كنند، تاثير پذير از والدينشان، اعضاي خانواده و جامعه هستند. بيشتر كودكان مشكلات رفتاري خردسالي دارند مثل يك دنده شدن وگستاخ شدن و يا بي توجهي . اگر اين مشكلات پيچيده شوند آنها دچار اختلال مي شوند. اينجا تعدادي از اختلالات رواني رايج در كودكان را مرور مي كنيم :

1- اختلال بيش فعالي نقص توجه ( ADHD ) :كودكان با ADHD سه مشخصه اصلي اختصاصي را نمايش مي دهند : بي توجهي ، تكانشگري و بيش فعالي . آنها همچنين مي توانند بي قرار ، پرخاشگر و تحريك پذير هم باشند .

2 - افسردگي و اختلال دو قطبي : كودكان با اختلال دو قطبي گرايش به داشتن نوسانات خلقي ناگهاني ، دوره ي بلند بيش فعالي به دنبال بي حالي ، بد اخلاقي ، نا اميدي و رفتارهاي مبارزه اي .

3- اختلال اضطراب : كودكان با اختلال اضطراب عمومي گرايش به نگران شدن بيش از اندازه در باره ي هر چيزي دارند . حتي جزئي ترين مسئله مي تواند بي خوابي شب به او دهد .

4- سندرم اسپرگر رنج ( Asperger ) : اين يك نوع معتدل اوتيسم است . علام شامل فقدان مهارت اجتماعي ، دوست نداشتن ايجاد تغيير در روزمره و محيط آشنا ، نداشتن ارتباط چشمي ، ژست ها و اداهاي چهره اي غير معمول ، فقدان يكدلي و مهارت حركتي پايين مي باشد .

5- عدم توانايي ياد گيري : اين يك اختلال رواني است كه ياد گيري را يك چالش مي كند . علائم شامل نا تواني در توجه كردن ، حافظه ضعيف ، هماهنگي ضعيف ، نا تواني در دنبال كردن دستورالاعمل ها يا راهنما ها ، فقدان سازمان دهي مي باشد .

6- اختلال رفتاري مخرب : كودكان با اين اختلال ممكن گرايش به غلدري ، منزوي كردن خود از شرايط اجتماعي ، از بين بردن مال يا صدمه زدن عمدي به حيوانات ، دروغ گفتن يا حتي دزدي .

7- اختلال خوردن : كودكان با اختلالات خوردن مثل بي اشتهايي يا پر خوري گرايش به داشتن عادت غير عادي خوردن دارند . اين اختلالات معمولا نتيجه ي افكار وسواسي درباره ي وزن گرفتن و ظاهر فيزيكي است . علائم شامل نا تواني در خوردن هر چيز و استفراغ .

8- جنون جواني : جنون جواني به اندازه ي بزرگسالان در كودكان رايج نيست . علائم اين اختلال رواني شامل برداشت هاي اجتماعي ، بي خوابي ، كمبود انگيزه ، افت تحصيلي ، افسردگي ، فراموشي و رفتارهاي عجيب مي باشد .

اگر شما فكر مي كنيد كه كودك شما علائم هر كدام از اين اختلالات را كه در بالا اشاره كرديم نشان ميدهد ، فورا با يك پزشك متخصص مشورت كنيد .

به چالش بكشيد

فهميدن روانشناسي كودكان مي تواند چالش برانگيز باشد. اگر شما بيشتر از يك فرزند داريد ، روانشناسي بچه ي اول ممكن است متفاوت از بچه ي وسطي باشد، كه ممكن است متقاوت از بچه ي كوچك باشد .

باور اينكه تمام بچه ها يكي هستند و استفاده كردن از يك روش فرزند پروري يكسان توانست منسوخ نشود. اين مي توانسته خسته كننده و وقت گير باشد، اما فهميدن روانشناسي كودك مهمترين چيزيست كه مي توانيد براي پرورش فرزند خود به سمت بزرگسالي سالم انجام دهيد

خريد اسباب بازي


ادامه مطلب
نوشته شده توسط نوين ماركتينگ | ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۶:۳۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |